⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Flere planer for bolig- og næringsformål ble vedtatt av bystyret i 2016, hvorav Paradis Sør er den største med 450 boliger og flere næringsbygg. Det ble fastsatt et planprogram for Interkommunal kommunedelplan for Forus, som skal gi nye utviklingsrammer for ett av landets viktigste næringsområder. Det har også vært høy aktivitet innenfor transportplanlegging, med blant annet reguleringsplan for deler av transportkorridor vest, og for sykkelstamveien som nå er klargjort for realisering. Bystyret har gitt høringsuttalelse til første handlingsprogram for Bypakke Nord-Jæren, og til Nasjonal transportplan 2018-2029. Samtidig ble Kulturplan 2018-2025 igangsatt.

Regionen er preget av endringer i næringsliv og sysselsetting. I 2016 ble det fullført 392 boliger i Stavanger, som er det laveste tallet siden kommunesammenslåingen i 1965. En økende netto utflytting gjør at befolkningsveksten er redusert i hele regionen. På plan- og byggesaksområdet merkes lavkonjunkturen i form av færre private planer og færre store utbygginger. Dette kompenseres i vesentlig grad av en høy aktivitet innenfor offentlige planer, blant annet for transportanlegg, universitet/sykehus, brannstasjoner og kommunens egne behov.

I denne situasjonen er kommunen spesielt oppmerksom på å være så attraktiv og samarbeidsvillig som mulig for beboere og næringsliv. I 2016 har flere større plansaker fått utsatt framdrift og utvidet prosess, for å imøtekomme ulike parter og interessenter. Dette gjelder blant annet reguleringsplan for Forus øst, kommunal planstrategi, og planer for bussveien.

Kultur og byutvikling merker redusert produksjonskapasitet etter en tid med inntektssvikt, rammekutt og ansettelsesstopp, og jobber med å tilpasse organisasjonen og produksjonen til tilgjengelige rammer.