⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

6 Kultur og byutvikling

Flere planer for bolig- og næringsformål ble vedtatt av bystyret i 2016, hvorav Paradis Sør er den største med 450 boliger og flere næringsbygg. Det ble fastsatt et planprogram for Interkommunal kommunedelplan for Forus, som skal gi nye utviklingsrammer for ett av landets viktigste næringsområder. Det har også vært høy aktivitet innenfor transportplanlegging, med blant annet reguleringsplan for deler av transportkorridor vest, og for sykkelstamveien som nå er klargjort for realisering. Bystyret har gitt høringsuttalelse til første handlingsprogram for Bypakke Nord-Jæren, og til Nasjonal transportplan 2018-2029. Samtidig ble Kulturplan 2018-2025 igangsatt.