⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

3 Økonomisk resultat

Høyere skatteinntekter og lavere forbruk i driften medvirker i 2016 til et positivt netto driftsresultat på kr 484 mill., tilsvarende 5,0 % av samlede driftsinntekter. Omstilling og strammere økonomiske rammer har resultert i en betydelig innsats fra tjenesteområdene som samlet avlegger et regnskap med mindre forbruk på kr 57 mill. Investeringene utgjorde kr 1,2 mrd. Egenfinansiering av investeringene utgjorde 52 % mens gjeldsgraden holdt seg uendret på 61 %.