⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

I 2016 hadde Stavanger kommune 25 059 søknader til 738 utlyste stillinger. Det er et stabilt høyt antall søkere, men en utflating etter en markant økning de siste årene. Stavanger kommunes jobb- og karrieresider hadde 111 535 besøkende i 2016, en økning på 12 prosentpoeng fra 2015.

Stavanger kommune skal delta i det nasjonale prosjektet Menn i helse.  Prosjektet tar sikte på å utdanne menn i alderen 25-55 år, som mottar ytelser fra NAV, til jobb i helse og omsorgssektoren. Deltakerne veksler mellom å motta ytelser fra NAV og lønn fra kommunen. Det er et samarbeidsprosjekt med nabokommunene hvor Stavanger har rollen som vertskommune. Flere sykehjem deltar også i prosjektet.

Stavanger kommune har ambisjon om å ha 180 lærlinger. I tillegg til hovedinntaket om våren, har opplæringskontoret også dette året hatt rullerende inntak av lærlinger. Dette betyr at antall lærlinger i løpet av et år ikke vil være konstant. Høsten 2016 var antallet lærlinger på det meste oppe i 172. Ved utgangen av 2016 hadde 163 personer lærekontrakt med kommunen i følgende fag (inkludert lærlinger i foretakene): Barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsearbeiderfaget, institusjonskokkfaget, IKT, kontor- og administrasjonsfaget, gartnerfaget og industrimontørfaget.

Opplæringskontoret tilbyr også eksamensforberedende kurs til assistenter i Stavangerbarnehagen, SFO og i private barnehager, slik at de kan ta fagbrev for å bli barne- og ungdomsarbeidere. I desember 2016 startet 50 ansatte på denne opplæringen, og eksamen er satt til juni 2017.

I 2016 mottok ni ansatte stipend for etter- og videreutdanning, mens 42 ansatte mottok stipend til utdanninger det er vanskelig å rekruttere til. Av disse 42 kom syv ansatte inn i ordningen høsten 2016, mens 15 ansatte ble ferdige med sin bachelorgrad våren 2016. Av de som ble ferdige våren 2016 ble fem vernepleiere, fire sykepleiere, tre barnehagelærere og tre pedagogiske ledere etter påbyggingsstudier for barnevernspedagoger. Det ble tildelt stipend for totalt kr 1,1 mill. i 2016.

I løpet av 2016 ble tre utenlandske sykepleiere kvalifisert til norsk offentlig godkjenning som sykepleier gjennom tilrettelegging fra kommunen.