⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Stavanger kommune arbeider for en heltidskultur, og har som mål at 80 prosent av de ansatte skal ha 80 prosent stilling eller mer. I 2016 har 71 prosent av alle ansatte en stillingsstørrelse på 80 prosent eller mer. Dette er på samme nivå som i 2014 og 2015. Kjønnsfordelingen innen de ulike yrkesgruppene er stabil. Prosjektet Menn i helse er startet opp for å rekruttere flere menn som fagarbeidere innen helse.

Kvinners lønn utgjør 95 prosent av menns lønn, som i 2015. I 2016 ble det ikke gjennomført lokale forhandlinger for de store gruppene i Stavanger kommune. For gruppene som får sin lønn fastsatt lokalt ble forhandlingene gjennomført innenfor avtalt ramme på 2,4 % og likelønn var et av hensynene.

Mer detaljer om kjønnsfordeling og lønn finnes i kap 9.2.4.