⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

4 Organisasjonen og de menneskelige ressursene

Tilpasning av tjenestetilbud og arbeidsprosesser til endrede behov og nye økonomiske rammer har preget organisasjonen i 2016. Tilpasningen er gjennomført ved omorganisering, justering av innhold og dimensjonering av tjenester, digitalisering og effektivisering av arbeidsprosesser. Endringene har hatt god økonomisk effekt. For å styrke organisasjonens evne til kontinuerlig forbedring, innovasjon og langsiktig omstilling er det iverksatt flere tiltak i egen organisasjon og i samspill med andre. Det har vært høy oppmerksomhet på sykefravær, og flere av de store virksomhetsområdene har redusert sykefraværet sitt.