⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Utbygging av idrettsanlegg

Idrettsavdelingen har i 2016 deltatt i prosjektering og bistått i utbygging av anlegg som er prioritert i Fagplan idrett 2014-2029. Dette gjelder:

AktivBy

I løpet av året har Idrettsavdelingen etablert samarbeid med kommunene Fjell og Bergen om å videreutvikle programvaren i bookingsystemet og informasjonsverktøyet AktivBy. Den nye versjonen 2.0 er utviklet for fremtidig mobilbruk og vil være i bruk fra tidlig 2017.

Nytt sportsgulv i Siddishallen

Sammen med stiftelsen Stavanger ishall kjøpte kommunen inn et sportsgulv til bruk for inline rulleskøyter i Siddishallen etter is-sesongen og fram til skolens sommerferie i juni. Målet er å øke aktiviteten i hallen sommerstid.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 3,6 mill. av en netto budsjettramme på kr 130,4 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 97,2. Mindreforbruket skyldes høyere billettinntekter fra svømmehaller, høyere leieinntekter fra kommunale anlegg og lavere driftskostnader på Hundvåg og Kvernevik svømmehall enn budsjettert.