⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

1 Innledning

Fortsatt stramt arbeidsmarked og svak befolkningsvekst preget Stavanger i 2016. Dimensjonering, omstilling og god kostnadskontroll av kommunens tjenester har hatt stor oppmerksomhet. Kommunen har prioritert tidlig innsats i barnehage og skole, bedret folkehelse og større grad av selvhjulpenhet gjennom hverdagsmestring. Dette er viktig i omstilling til framtidens kommune!