⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Stavanger kommune ble en del av KS- lærings digitale læringsarena i 2015 og har tatt i bruk ny funksjonalitet i 2016. I tillegg til å være et kursadministrasjonssystem, gir det mange muligheter for bl.a. utvikling av e-læringskurs. Sk-læring er integrert med Kompetanse- og medarbeiderutviklingsmodulen i lønns- og personalsystemet (LØP), og det har blitt utviklet digitale opplæringsplaner som ledere kan tildele enkeltansatte eller grupper av ansatte. En opplæringsplan kan bl.a. inkludere e-læringskurs og andre kurs. Gjennomførte kurs blir automatisk overført til opplæringsplanen, og dette gir ledere god mulighet til å dokumentere og ha oversikt over gjennomført opplæring hos sine ansatte. Det er i 2016 startet et arbeid med å utvikle opplæringsplaner for ansatte i sykehjem, og det er flere ansatt- og faggrupper som har ytret ønske om at det utvikles digitale opplæringsplaner. Opplæringsplaner er tatt i bruk ved gjennomføring av legemiddelhåndteringskurs og obligatoriske kurs i Stavangerbarnehagen.

Kompetanse- og medarbeiderutviklingsmodulen i LØP har en økende bruk etter at det ble utviklet opplæringsplaner. Man ser også at flere bruker modulen til gjennomføring av medarbeidersamtalen.

46 prosent av de ansatte har per januar 2017 registrert sin kompetanse i modulen. Det er tildelt 1600 opplæringsplaner.

Kompetansedelingsdagen

Den årlige kompetansedelingsdagen ble avholdt i november. Tema var innovasjon og nytekning, og prosjektene Smartby, Leve HELE LIVET og Jåttåmodellen ble presentert.

Forskning i regi av Stavanger kommune

Stavanger kommune har nå to doktorgradsstipendiat som innehas av egne ansatte. Begge forskningsprosjektene er knyttet til Oppvekst og levekår. Det er inngått samarbeidsavtale med Universitetet i Stavanger som ansvarlig gradsgivende institusjon for begge Ph.D. stipendiatene.

Det ene prosjektet startet opp i 2015 og er knyttet til Helsehuset. Forskningsprosjektet er kalt Frisklivssentralen under lupen. Her skal effekten av de igangsatte tiltakene i Frisklivssentralen studeres. I Norge er det etablert godt over hundre frisklivssentraler, men inntil videre foreligger det ikke noen effektstudier.

Det andre prosjektet er rettet inn mot skoleområdet og skal forske på implementering av prosjektet Aktiv skole. Målet med studien er å studere hvordan fysisk aktivitet som læringsmetode kan integreres i skolehverdagen for å øke elevenes aktivitetsnivå, helse og trivsel.