⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

2 Utfordrings- og innsatsområder

Høy arbeidsledighet, lav befolkningsvekst, omstilling og stram økonomistyring har preget Stavanger kommune i 2016. Arbeidet med etablering av Nye Stavanger der Finnøy, Rennesøy og Stavanger inngår, er startet. Tidlig innsats i barnehage og skole, bedret folkehelse og større grad av selvhjulpenhet gjennom hverdagsmestring har vært viktige satsingsområder. Revidering av Klima- og miljøplanen, med oppstart høsten 2016, inkluderer blant annet vurdering av virkemidler for å nå kommunens målsetting om reduksjon i utslipp av klimagasser.