⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Kompetente ledere har stor betydning for organisasjonens gjennomføringsevne. I fjor startet det opp et arbeid med å etablere et system for lederopplæring og lederutvikling. Systemet skal legge til rette for at ledere på ulike nivå, og i ulike deler av organisasjonen, får tilpasset opplæring, oppfølging og utvikling.  Siste del av lederutviklingsprogrammet Ledelseskraft i omstilling ble i 2016 gjennomført for ca. 40 ledere i sykehjem. Programmet skal styrke ledernes forutsetninger for å utnytte muligheter og iverksette krevende omstillinger i sykehjemsektoren. Sykehjemsektoren har de siste årene gjennomført tilpasninger til nye budsjettrammer, reduksjoner og effektivisering av tjenestetilbudet. September 2016 var det oppstart for en ny runde med barnehagelederutdanning i samarbeid med Universitetet i Agder. Utdanningen gir 30 studiepoeng og går over tre semester. Utdanningen tilbys pedagogiske ledere i barnehage som blir sett som mulige fremtidige virksomhetsledere. 16 ansatte er tildelt plass.