⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

5 Oppvekst og levekår

Stigende arbeidsledighet, flyktningsituasjonen, synkende barnetall og nær nullvekst i befolkningen har satt preg på aktiviteten i Oppvekst og levekår i 2016. Utgiftene til økonomisk sosialhjelp har økt med hele 17 %. For øvrig er 2016 preget av god kostnadskontroll og budsjettstyring på alle nivåer.