⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

I 2016 ble 1 523 saker behandlet hos byggesak. Dette er en videre nedgang fra 2014 og 2015. Antall saker i 2015 var 1 668, og i 2014 2 136 saker. De to siste årene har det vært en dreining i type saker, til mindre antall av store bygg og en større andel av mindre saker hvor huseier selv er ansvarlig for søknad og bygging. Både antall og andel saker med dispensasjoner har gått opp – fra 21 % i 2014 til 39 % i 2016.

Figur 6.1 Antall mottatte byggesaker i perioden 2008-2016
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for følgende søknader:

  • Søknader med 3 ukers behandlingsfrist hvor firma søker er 24 dager.
  • Søknader med 3 ukers behandlingsfrist hvor tiltakshaver søker er 26 dager.
  • Søknader med 12 ukers behandlingsfrist hvor firma søker er 44 dager.
  • Søknader med 12 ukers behandlingsfrist hvor tiltakshaver søker er 30 dager.
  • Søknad om rammetillatelse med 12 ukers behandlingsfrist er 46 dager.
  • Søknad om rammetillatelse med 3 ukers behandlingsfrist er 27 dager.
  • Saksbehandlingstiden for behandling er ferdigattester er 24 dager, midlertidige brukstillatelser 27 dager og søknad om igangsettingstillatelse er 21 dager.

Som følge av overgang til nytt sakarkivsystem 1. januar 2016 er det noe usikkerhet knyttet til registrering av saksbehandlingstid i 2016.

Der saksbehandlingstid ikke er spesifikt angitt i loven er målet en behandlingstid på 4 uker.

Det er gjennomført tilsyn i 255 saker, og totalt er det tatt 370 tilsyn. Det tilsvarer 19,1 % av sakene, like under målsettingen på 20 %, men godt over statlig anbefaling om tilsyn i 10 % av sakene.