⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Nordens første modernist
21. november 2016 var det 150 år siden forfatteren Sigbjørn Obstfelder ble født i Stavanger.

21. november 2016 var det 150 år siden forfatteren Sigbjørn Obstfelder ble født i Stavanger. Med markeringen av Obstfelders 150 år vil Sølvberget gi publikum ny kunnskap om forfatterens liv og øke interessen rundt større deler av hans forfatterskap. Les mer om jubilet her.

Det har i 2016 blitt markert at det er 150 år siden Nordens første modernist, forfatteren og journalisten Sigbjørn Obstfelder, ble født. Gjennom hele jubileumsåret har Sølvberget og Stavanger kommune invitert til en vandring i Obstfelders verden med et flott program som har vært fylt av glede, alvor, humor og mystikk. Mange av byens kulturaktører, festivaler, skoler og institusjoner har vært samarbeidspartnere.

Flere nasjonale kulturkonferanser fant sted i Stavanger i 2016, blant annet årskonferanse for Norsk Kulturråd og Norsk Publikumsutvikling.

Planarbeid
Stavanger bystyre vedtok 11. april 2016 prosjektmandat for ny kommunedelplan for kunst og kultur i Stavanger i perioden 2018-2025.

Arbeidet med ny kulturplan startet høsten 2016.  Det er etablert en felles styringsgruppe fra Kultur og byutvikling og Bymiljø og utbygging, en administrativ prosjektgruppe og en referansegruppe med representanter fra byens kulturliv og næringsliv.

Utredninger og større enkeltsaker

Avdelingen har vært ansvarlig for eller involvert i en rekke utredninger og større enkeltsaker gjennom året.

  • Opera Rogaland kom inn på Statsbudsjettet, i tillegg kr 1 mill. fra Ramslands legat.
  • Søknad om støtte til Stavanger Rocker
  • Driftstilskudd til dansekompanier
  • Etableringstilskudd til RIMI/IMIR Scenekunst
  • Driftstilskudd til musikkensembler
  • Plan for rytmisk musikk – evaluering
  • Tilskudd til kulturarrangører
  • Tilskudd til festivaler og større arrangementer
  • Flerkulturelt kulturliv i Stavanger
  • Forvaltning av tilskuddsordninger og saksbehandling

Avdelingen forvalter en rekke tilskuddsordninger for byens kulturliv. Det ble i 2016 gitt 336 tilsagn om støtte, som er på samme nivå som i 2015.

Senter for Interkulturell kommunikasjon ble engasjert til prosjektledelse for Flerkulturelt kulturliv i Stavanger. Det er etablert et nettverk av flerkulturelle slik at de tilføres kulturkompetanse.

Veiledning og oppfølging av kulturaktører og publikum

Kulturavdelingen legger stor vekt på at byens kulturaktører, både profesjonelle og amatører, samt publikum, er informert om kulturtilbud, støtteordninger, utvekslingsprogrammer samt lokale, nasjonale og internasjonale nettverk og andre samarbeidsrelasjoner. Dette skjer i dialogmøter, på seminarer, ved bruk av sosiale og andre medier. Kulturavdelingens nettsider blir jevnlig oppdatert, og her blir aktuelle nyheter lagt ut. Avdelingen jobber videre med å digitalisere søknadsskjema, og så langt er to elektroniske skjema ferdigstilt. Dette vil øke brukervennligheten for publikum som benytter seg av tjenestene.

Saker til Stavanger kommunes kunstutvalg

Stavanger kommunes kunstutvalg avholdt 6 møter inklusiv 6 befaringer i forbindelse med aktuelle saker. Utvalget behandlet 21 saker/prosjekter i 2016.

Aktiviteten i 2016 har vært på samme nivå som i 2015. Flere kunstprosjekter knyttet til nybygg og rehabiliteringer av kommunale bygg er startet opp det siste året. Det utarbeides en egen årsrapport for Stavanger kommunes kunstutvalg. Den er lagt fram til orientering i kommunalstyret for kultur og idrett 15. mars 2017.