⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Note 1

Spesifikasjon av varige driftsmidlerR-2016R-2015 
Anskaffelseskostnad 1/14 495 2883 436 538 
Tilgang01 058 750 
Avgang00 
Akk. Avskrivninger 31/12449 532171 828 
Bokført verdi 31/124 045 7564 323 459 
Årets avskrivning277 704171 828 
Avskrivningssats10 %10 % 
    
Tabell 8.148
Last ned tabelldata (Excel)

Note 2

Akkumulert overskuddR-2016R-2015 
Akkumulert overskudd 1/11 348 4091 390 423 
Finansiering varige driftsmidler0-847 000 
Årets overskudd710 216804 986 
Akkumulert overskudd 31/122 058 6251 348 409 
Tabell 8.149
Last ned tabelldata (Excel)

Note 3

KapitalkontoR-2016R-2015 
IB4 323 4593 436 538 
Anskaffet01 058 750 
Avskrivning277 704171 828 
UB4 045 7554 323 459 
Tabell 8.150
Last ned tabelldata (Excel)

Note 4

Skyldig arbeidsgiveravgift, feriepenger og skattetrekk R-2016R-2015
Skyldig arbeidsgiveravgift8 3178 225
Avsatte feriepenger + arbeidsgiveravgift31 81336 598
Skyldig skattetrekk24 00624 306
Sum64 13669 128
Tabell 8.151
Last ned tabelldata (Excel)

Skyldig skattetrekk blir ved hver lønnskjøring overført til egen konto for skattetrekk.