⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Brutto investeringsutgifter ekskludert finanstransaksjoner ble kr 1,16 mrd. i 2016. Dette er om lag kr 123 mill. lavere enn justert budsjett. Årsaken til dette er endret finansiell framdrift på flere store investeringsprosjekter. Investeringsinntekter ble i 2016 kr 443 mill., som er kr 6 mill. høyere enn justert budsjett. Endret finansiell framdrift i gjennomføring av flere investeringsprosjekter, samt lavere utbetalt startlån medførte at finansieringsbehov i 2016 ble kr 52,8 mill. lavere enn justert budsjett. Som følge av dette ble bruk av lån kr 101 mill. lavere. Udisponerte lånemidler fra 2016 er forventet brukt i løpet av 2017 for å finansiere utgifter som ble forskjøvet mellom regnskapsårene.

LinjeHovedoversikt investeringerRegnskap 2016Justert budsjett 2016AvvikRegnskap 2015 
1Sum investeringsinntekter -443 334-437 5255 809-369 266 
2Brutto Investeringsutgifter1 161 8421 285 317123 4741 148 483 
3Finanstransaksjoner 568 342491 815-76 527422 103 
4Finansieringsbehov 1 286 8501 339 60752 7561 201 320 
5Dekket slik:     
6Bruk av lån884 932986 915101 982890 134 
7Salg av aksjer0000 
8Mottatte avdrag på utlån191 035148 600-42 435214 775 
9Overføring fra driftsregnskapet205 873204 092-1 78176 998 
10Bruk av bundne driftsfond000847 
11Bruk av investeringsfond 5 0080-5 00818 566 
12Sum finansiering1 286 8501 339 60752 7561 201 320 
13 Udekket0000 
Tabell 3.2 Hovedoversikt investeringer
Last ned tabelldata (Excel)