⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Kommunens langsiktige målsetting er at investeringene over tid skal være minst 50 % egenfinansiert. Egenfinansiering av investeringer i 2016 tilsvarer 52 % av brutto investeringsutgifter ekskludert avdrag og utlån til startlån, Stavanger bolig KF og Stavanger utvikling KF. I egenfinansiering av investeringer inngår blant annet inntekter knyttet til salg av eiendommer, momskompensasjon og overføringer fra staten. I 2016 har Stavanger kommune mottatt betydelige øremerkede midler til blant annet rehabilitering og vedlikehold som gjør at kommunen oppnår høyere egenfinansiering i et enkelt år. Egenfinansieringsinntekter er nærmere omtalt i avsnitt 3.2.1. Figur 3.3 viser egenfinansieringsandel av investeringer i perioden 2007-2016.

Figur 3.3 Egenfinansieringsandel av investeringer i perioden 2007-2016