⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Stavanger kommune har veletablerte finansielle og langsiktige målsettinger for kommunens økonomiske disposisjoner. På kort sikt kan resultatoppnåelsen variere, mens de på lengre sikt må oppnås for å skape en robust og bærekraftig økonomi.

Netto driftsresultat ble på 5,0 % i 2016 og er følgelig godt over den langsiktige målsetningen på 3,0 %. Egenfinansieringsgraden ble 52 % og dette er over kommunens langsiktige målsetning på 50 %. Gjeldsgraden ble videreført på samme nivå som fjoråret på 61 % og er like i overkant av kommunens langsiktige målsetning på 60 %.

Økonomiske mål Mål20162015Gjennomsnitt
siste 5 år
 
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene3 %5 %3,3 %2,4 % 
Investeringer, andel egenfinansiering> 50 %52 %45 %49 % 
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån)
i prosent av driftsinntektene
< 60 %61 %61 %59 %  
Tabell 3.1 Finansielle målsettinger
Last ned tabelldata (Excel)

Analyser av historiske måltall viser at de overordnede styringsmålene henger sammen og er viktige å opprettholde for å skape en god økonomisk bærekraft i framtiden.