⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

RenovasjonEnhet20122013201420152016
ÅrsverkAntall6,5776,56,5
Papir, pappTonn 8 425 7 850 7 346 6 934 6 078
GlassTonn 1 393 1 165 1 373 1 238 1 159
Farlig avfallTonn 372 508 568 529 531
Våtorganisk avfall (inkl. hageavfall)Tonn 13 650 14 554 13 633 13 594 14 109
Plast (emballasje)Tonn 666 659 712 725 658
MetallerTonn 1 472 1 750 2 744 1 996 1 885
Elektrisk/elektronisk (EE-)avfallTonn 2 967 3 064 2 900 2 804 2 350
Tøy og tekstilerTonn 887 1 338 898 934 898
TrevirkeTonn 4 087 4 941 5 247 5 038 4 947
GipsTonn 369 460 479 478 461
BildekkTonn  16 3 0 21
Grovavfall til materialgjenvinningTonn   247 255 269
Rene masserTonn     1 414
Inerte gjenstander og byggevarerTonn     1 794
AsfaltTonn     39
Sum gjenvunnet husholdningsavfallTonn 34 295 36 302 36 150 34 525 36 613
Sum restavfall (forbrenning m/energiutnyttelse)Tonn 19 938 20 479 21 400 20 649 19 896
Sum innsamlet husholdningsavfallTonn 54 233 56 932 57 550 55 174 56 509
Andel gjenvunnet husholdningsavfall >60%63 %64 %63 %63 %65 %
Tabell 9.28 Renovasjon
Last ned tabelldata (Excel)

Tallene gjelder husholdningsavfall inkl. Stavangers andel av mottatt avfall på IVARs gjenvinningsstasjoner, samt EE-avfall levert til butikker.

Prosjektering bygg 20122013201420152016
Ferdigstilte byggmill. kr853501702358463
Ferdigstilte selvbyggerboligerantall514515190
Anbudsåpningerantall120146795042
Innleverte enkeltanbudantall420541403275194
Tabell 9.29 Prosjektering bygg
Last ned tabelldata (Excel)

Forvaltning av eiendommer 20122013201420152016 
SkolerAnt / bta. m²56/74 00056/279 93652/271 47946/249 25746/25 4921 
Helsebygg*Ant / bta. m²40/135 00040/114 12141/114 12138/100 44038/100 440 
BoligerAnt / bta. m²2 536/16 5002 552/165 8802 565 /166 7252 577/167 4452 586/168 000 
IdrettsbyggAnt / bta. m²43/6 68042/62 45939/62 25533/62 93534/65 935 
Kultur- og fritidsbyggAnt / bta. m²38/26 30038/28 27938/27 10238/27 10238/27 102 
BarnehagerAnt / bta. m²80/61 00080/61 30978/61 38679/61 71681/64 273 
Kontor- og foretningsbygg**Ant / bta. m²22/71 00022/80 00021/69 99222/73 00921/71 000 
BeredskapsbyggAnt / bta. m²22/25 00022/25 00022/25 00023/25 00023/25 000 
Andre bygg og grunneiendommerAnt / bta. m²162/15 000181/15 000215/20 000220/22 000220/22 000 
SumAnt / bta. m²3 007/839 1003 032/831 9843 072/793 6703 076/788 9043 087/798 671 
Tabell 9.30 Forvaltning av eiendommer
Last ned tabelldata (Excel)

Vedlikeholdsarealer 20122013201420152016
Park og idrett, totalt i dekar*  13 006 13 817 14 092 13 950 14 223
Vei, totalt i dekar  2 558 2 558 2 558 2 558 2 577
Vedlikehold av kommunale plasser og veier      
Slaghull lappet stk 1 672 1 205 1 212 1 166 1 210
Nye skilt oppsatt stk 540 103 128 168 115
Gatesluk tømt stk 4 994 1 573 1 334 3 291 3 710
Skilt reparert stk 890 532 759 663 410
Sand/slam fra sluk tonn 54 125 133 566 665
Gaterenhold ink sykkelrutertonn 158 769 1 422 644 661
Gatemiljø reparasjoner stk 498 450 344 1 902 1 045
Kvalitet      
Gatelys kr/km 20 284 20 284 20 284 20 284 23 833
Sluk, tømming kr/stk 500 550 550 550 754
Gaterenhold kr/innb. 80 80 80 80 53
Dekke - reasfaltering (asfaltprogram) 48 520 45 750 49 560 52 666 54 740
Fornyelsestakt reasfaltering, % = m² / total m²% 2 2 2 2 2
Service      
Gravemeldinger stk 555 608 634 584 586
Gemini meldinger behandlet av Park og vei- veistk  395 347 1 431 651
Gemini meldinger behandlet av NISstk 2 608 1 484 2 228 2 535 1 541
Gemini meldinger behandlet av fagavd sykkelstk    167 195
Parker, friområder, utomhus- og idrettsanlegg      
Sikrede lekeplasser stk 17 17 10 7 25
Totalrehabiliterte lekeplasser      2
Andre nye lekeplasser til vedlikeholdstk 2 6 6 2 2
Nyanlegg turveier (m)stk 2 186 680 697 36 1 885
Nye nærmiljøanleggstk0 1 1 1 9
Blomster plantet ut i Stavanger stk 44 000 39 000 44 825 39 495 25 900
Botanisk hage, omviste personerstk 18 654 732 625 775
Stavanger friluftssenter, besøkende personer**stk 2 277 2 692 1 238 2 889 1 491
Plantekar og ampler stk 158 158 162 158 165
*      
* Park og vei er i ferd med en stor gjennomgang av anleggsregisteret og dette fører til en nedgang i totalarealet      
**Tallet fra og med 2014 er omviste personer.      
Tabell 9.31 Park og vei
Last ned tabelldata (Excel)

Type anlegg, område eller utstyr 20122013201420152016
BarnehagerAntall 71 77 78 78 75
SkolerAntall 43 43 43 47 46
Alders- og sykehjem, bofellesskapAntall 77 77 77 77 77
IdrettsparkerAntall 11 11 11 11 11
Fotballbaner gress større enn 45x 90Antall 3 3 3 3 2
Fotballbaner grus 60 x 100Antall 11 11 9 9 4
Fotballbaner grus 45 x 90 eller mindreAntall 10 10 12 12 14
Fotballbaner kunstgress 45 x 90Antall 23 23 24 24 25
Fotballbaner kunstgressbaner mindre enn 45 x 90Antall   7 7 7
NaturvernområderAntall 9 9 9 9 9
BallbingerAntall 21 20 20 35 35
Skateanlegg*Antall     12
BalløkkerAntall 145 140 140 122 136
Sandvolley-baner Antall  20 18 23 23
IdrettsutstyrAntall 814 421 1 034 1 205 1 254
Lekeplass-utstyrAntall 2 357 1 785 2 568 2 519 2 535
LekeplasserAntall 249 265 268 269 269
Busker og blomsterfeltMengde-dekar 351 NA 361 361 354
Gras bakke, slått 1 gang/år gras fjernet Mengde-dekar 310 356 387 390 496
Grasbakke slått 2 ganger/år, gras ikke fjernetMengde-dekar 598 582 706 595 772
Grasbakke, utleid og beitetMengde-dekar 874 896 914 875 792
PlenMengde-dekar 1 215 1 310 1 296 1 443 1 291
Skogsdekket markMengde-dekar 6 264 6 748 7 464 6 584 6 141
Sandbasseng/ sandkasserMengde-dekar 77 83 78 84 95
Anlegg og områder totaltAntall 1 396 1 427 1 486 1 488 1 746
*      
*Ny enhet, tidligere målinger er antall skateramper      
Tabell 9.32 Park og vei - Type anlegg, område eller utstyr
Last ned tabelldata (Excel)

Idrett20122013201420152016 
Besøk idrettshaller og anlegg      
Gautesete idrettshall 98 425 96 654 97 452 98 202 98 487  
Hetlandshallen 224 878 222 630 223 346 223 974 222 439  
Hundvåghallen A 123 547 122 002 121 628 121 606 121 047  
Hundvåghallen B nye 103 548 104 580 103 980 104 109 105 236  
Kvernevikhallen 112 225 114 655 115 008 115 206 114 782  
Stavanger idrettshall 235 147 237 122 236 994 237 491 237 864  
Stavanger svømmehall 135 556 118 720 117 892 130 536 143 039  
Hundvåg svømmehall     4 967  
Kvernevik svømmehall     2 151  
Stavanger svømmestadion 100 698 80 505 90 104 48 785 0 
Stavanger turnhall 135 454 132 001 133 847 134 658 134 498  
Tastahallen 50 654 46 122 0 32 876 36 505  
Tastavarden fjellhall 59 545 62 344 60 123 61 209 61 009  
Tastarustå idrettshall 139 545 141 012 140 503 142 877 141 956  
Storhaug idrettshall 102 121 101 322 100 812 101 436 101 658  
Sum 1 621 343 1 579 669 1 541 689 1 552 965   
Tilskudd       
Driftstilskudd til idrettslag, kr 6 536 000 6 336 000 6 575 000 6 875 000 6 875 000  
Medlemmer i idrettsorganisasjoner til og med 19 år, kr 19 906 20 663 20 689 34 481 21 838  
Tilskudd i kroner per medlem tom. 19 år, kr 176 180 180 164 164  
Tabell 9.33 Idrett
Last ned tabelldata (Excel)

FaktaEnhetMål 201620122013201420152016
Antall årsverkpr 31.12 53 47 44 49 52 50
Vannledning-lengdekm  644 647 654 657 659
Spillvannsledning-lengdekm  325 334 336 341 342
Fellesavløpsledning-lengdekm  254 253 254 250 251
Avløpspumpestasjonerantall  98 102 103 104 106
Regnværsoverløpantall  31 30 30 30 31
Kunde/service  20122013201420152016
Pålegg om utbedring av private anlegg antall  48 83 55 14 11
Vannmålere i drift antall  3 095 3 217 3 172 3 187 3 230
Utskifting av vannmåler antall 320 189 334 200 383 233
Antall slamavskillere i drift, totaltantall   1 890 1 888 1 828 1 747
Antall slamavskillere med private utslipp antall     720 719
Tilsyn, jf Plan- og Bygningslovenantall  6 5 0 11 0
Vaktutrykninger inkl. stasjonsdriftantall  688 768 816 769 723
Kundehenvendelser vannkvalitet (lukt/smak)antall<90  83 104 87 65
Brukerundersøkelse vann - helhetScore 1-6 5 5 5 ia. 5 i.a.
Brukerundersøkelse avløp - helhetScore 1-6 5 5 5 ia. 5 i.a.
Produksjon - vann  20122013201420152016
Driftsutgifter pr. innbygger (selvkost)kr/ innb  739 759 782 731 812
Driftsutgift pr innbygger- overføring IVARkr/ innb  302 296 316 297 320
Vannkjøp IVAR - mengdemill/m³ 18 19 19 19 18 18
Døgnforbruk pr. innbygger l/døgn  406 391 396 371 371
Fornyelse vannl. (inv. og drift)m  5 441 3 511 4 259 4 311 5 354
Fornyelsestakt (san./tot.)0/00 10 9 5 7 7 8
Vannledningsbrudd hovedledningerantall<65 69 59 55 60 99
Spyling vannledninger inkl. nyanlegg ved rep.m 23 000 9 401 12 300 32 300 27 300 21 512
Vannkvalitet – bakteriologisk (e.coli) Godgodgodgodgodgod
Vannkvalitet - kjemisk/fysisk (ph/farge) Godgodgodgodgodgod
Antall vannmålere i drift på off. nettantall xx 65 67 72
Antall utbedrede stikkledninger i offentlig veiantall  13 50 46 55 51
Produksjon - avløp  20122013201420152016
Driftsutgifter pr. innbygger (selvkost)kr/ innb.  1 201 1 269 1 289 1 370 1 391
Driftsutgift pr innbygger- overføring IVARkr/ innb  496 549 542 636 603
Avløpsmengde levert IVARmill./m3 29 29 29 24 27 24
Fornyelse avløpsl. (inv. og drift)m  7 287 3 260 3 925 4 558 5 827
Fornyelsestakt (saneringer / total)0/00 10 10 6 7 8 10
Spylte avløpsledningerm 30 000 28 400 30 000 36 000 36 100 32 700
Rørinspeksjonm 30 000 32 000 38 800 31 000 40 800 32 200
Strømforbruk pumpestasjoner1000 kr  17 17 18 20 21
Antall skade utbetalinger-kommunalt ansvarantall  4 6 8 7 5
Avløpsstopp off. ledningsnettantall<30 51 46 30 53 44
Overløpsmengde (beregnet andel forurensing)% 5 xx 4 5 3
Antall avløpsstasjoner oppgradertantall 4 xxx 3 9
Antall Utbedrede stikkledninger i off. veiantall  14 45 36 54 45
Tabell 9.34 Vann og avløp
Last ned tabelldata (Excel)