⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Balanseregnskapet viser en samlet økning i eiendelene på kr 937 mill. i 2016. Etableringen av Stavanger bolig KF og Stavanger utvikling KF ga en netto reduksjon i eiendelene på kr 485 mill. Anleggsmidlene økte imidlertid med kr 544 mill. som følge av aktiverte investeringer og økte pensjonsmidler. Økningen i omløpsmidler på kr 393 mill. er hovedsakelig et resultat av økte bankinnskudd. Etableringen av foretakene bidro videre til at oppbyggingen av egenkapitalen var langt lavere enn økningen i den langsiktige gjelden. Økte pensjonsforpliktelser utgjorde 48 % av samlet økning i langsiktig gjeld. Arbeidskapitalen er styrket med kr 320 mill. fra 2015 til 2016. Balanseregnskapet er nærmere omtalt i 3.4.

Balanseregnskapet
(alle tall i mill. kr.)
Regnskap 2016Andel 2016Regnskap 2015Andel 2015Endring 2016-2015 
Anleggsmidler 24 723 90,0 % 24 179 91,1 % 544  
Omløpsmidler 2 758 10,0 % 2 364 8,9 % 393  
Sum eiendeler 27 481 100,0 % 26 544 100,0 % 937  
Egenkapital 8 435 30,7 % 8 296 31,3 % 139  
Langsiktig gjeld 17 359 63,2 % 16 634 62,7 % 725  
Kortsiktig gjeld 1 686 6,1 % 1 613 6,1 % 73  
Sum egenkapital og gjeld 27 481 100,0 % 26 544 100,0 % 937  
       
Arbeidskapital 1 071   751   320  
Tabell 3.4 Balanseregnskap. Alle tall i mill. kr.
Last ned tabelldata (Excel)