⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Endring av arbeidskapital i Bevilgningsregnskapet (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2016Regnskap 2015 
Anskaffelse av midler   
Inntekter driftsdel 9 771 579 9 265 121  
Inntekter investeringsdel 443 334 369 266  
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 1 476 319 1 513 832  
Sum anskaffelse av midler 11 691 233 11 148 219  
    
Anvendelse av midler   
Utgifter driftsdel 9 095 435 8 759 613  
Utgifter investeringsdel 1 161 838 1 148 471  
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 1 021 059 1 028 928  
Sum anvendelse av midler 11 278 332 10 937 012  
    
Anskaffelse - anvendelse av midler 412 901 211 207  
    
Endring i ubrukte lånemidler -83 727 73 770  
Endring/korrigering arbeidskapital * -9 038 477  
Endring i arbeidskapital 320 136 285 454  
*   
* Hovedsakelig endring omløpsmidler ifm. opprettelse av nye kommunale foretak og korrigering utlån.   
    
Endring av arbeidskapital i Balanseregnskapet (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2016Regnskap 2015 
Omløpsmidler   
Endring betalingsmidler 447 005 435 209  
Endring obligasjoner 25 770 2 799  
Endring kortsiktige fordringer -58 294 22 086  
Premieavvik -21 243 -117 321  
Endring aksjer og andeler 20 10  
Endring omløpsmidler 393 259 342 783  
    
Kortsiktig gjeld   
Endring annen kortsiktig gjeld -73 124 -57 329  
    
Endring arbeidskapital 320 136 285 454  
Tabell 10.8 Endring av arbeidskapital
Last ned tabelldata (Excel)