⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

ProsjektnrProsjektnavn (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2016Justert budsjett 2016Opprinnelig budsjett 2016Regnskap 2015 
Rådmann, stab og støttefunksjoner      
3711001Flytting av datasentre28428409 963 
3711002Ny hjemmeside kommunikasjon02 0002 0000 
3711003Inventar/utstyr byarkivet51351400 
3711004Utstyr It-avdelingen28228200 
31121501Basestasjoner sykehjem000-71 
31121502It-løsning ungdomskoler000386 
31141002Utrulling av trådløst nettverk på ungdomstrinn skolene00033 
391450141Nytt sak/arkivsystem3742002 7006 471 
Oppvekst og levekår      
3722001It i undervisning / utskifting2 8942 89303 366 
3722002It i barnehager3953960456 
3722003Utstyr oppvekst72272200 
3733001Utstyr gjelder hele levekår1 16861400 
3733003Biler1 6031 5001 5001 971 
3833001Utskifting alarmer / mottakssentraler tekniske hjemmetjenester04 5004 5000 
31142002Utstyr johannes voksenopplæring-418003 991 
391244868Lokalmedisinsk senter68300443 
391433000Storhaug områdeløft004 0000 
Bymiljø og utbygging      
203Bjergstedvisjonen3200124 
207Stavanger forum, områdeutvikling2500029 445 
208Stavanger forum, energisentral5 8317 00009 393 
209Jåttavågen 2190005 983 
212Lervig reguleringsplan 221810 0000082 
214Hafrsfjord eiendomsutvikling38002 167 
216Ryfast24700491 
1000Kjøp/salg eiend.081 85072 0000 
109Husabø1 544008 363 
112Søra bråde00094 
115Jåttåvågen-området4 3910015 160 
128Urban sjøfront1 158004 062 
135Friområde/veier bolig86800582 
1351Folkebadet427005 70020 
136Friområde/veier næring201000 
140Madla / Revheim199001 658 
146Nytorget92001 041 
150Torfæusgate (holme egenes)329003 503 
198Diverse bolig relaterte prosjekter41900996 
199Diverse næringsrelaterte prosjekter48 924001 741 
4000Kjøp boliger vanskeligstilte7 6484 80010 00010 062 
4021Bhg inventar og utstyr3871 0001 000244 
4026Sølvberget ombygging av kinosenteret000383 
4112Stavanger forum ny ishall99200354 
4222Kristianslyst rehabilitering00012 283 
4223Madlavoll skole ny ato-avd/ombygging7000010 337 
4224Lenden skole ombygg johannes7521 400024 284 
4300Byggeprosjekter stavanger eiendom1 7501 5001 500920 
4333Haugåsveien 26/28 15 nye leiligh1 2121 50038 900449 
4334Oddahagen 13 8 nye leiligheter1 8022 350030 211 
4336Søra bråde bofellesskap000156 
4337Lervik sykehjem211 357195 000150 40096 801 
4700Utbedring adm. bygg6 9506 0001 000821 
4703Inventar/utstyr/uteanlegg1 9192 0002 0004 393 
4705Uforutsett rehab bhg7 0814 8002 0006 848 
4706Uforutsett rehab. skoler13 14010 5002 5006 509 
4710Rehab. Eldre boliger-17301 0001 464 
4711Rehab. inst./bofel. m.v.3 5352 5002 0002 518 
4712Rehab. idrettshaller0500500612 
4785Austbø skole000747 
4807Legionella nytt217003 648 
4814Kløverenga barnehage62660005 401 
4819Tou tilstandsanalyse17 03133 20030 40011 549 
4821Kuppelhallen rehabillitering01 900071 
4822Buøy skole000265 
4833Skeiehagen bhg0001 106 
4836Lassahagen bofellesskap3 9594 200012 940 
4844Svømmehall Kvernevik20 33325 00025 00070 592 
4845Svømmehall Hundvåg1 3443 700032 048 
4850Utstillingshall803005 664 
4852Emmaus barnehage sør28 63430 35023 85013 549 
4853Tastahallen-14900540 
4870Reparasjon orgel domkirken22120005 084 
4913Avfallsanlegg ved 4 sykehjem212 00005 410 
631092Separering000105 
7081Kunstnerisk utsmykking060000 
8900Prosjektkostnader til fordeling83200658 
9991Generell fin. Salg av eiendom/råmark1 31100473 
3716005Kjøp av nye søppelspann1 8612 4002 4001 464 
3716036Miljøstasjoner595050199 
3716072Nedgravde containere3 1822 2002 2002 266 
3726004Byomforming6472 0007 0002 771 
3726005Reperasjonslag5756006000 
3726021Vannmålere - off ledninger1521 1001 100292 
3726024Ringledninger-forsterkninger1 2362 4002 4003 444 
3726026Vannledninger-utbyggingsområder2 6265 0005 0004 005 
3726027Fornyelse -renovering29 29822 00022 00022 756 
3726028Lekkasjelytting00092 
3726029Desinfeksjon etc.567600600110 
3726031Lekkasjereduksjon642001 178 
3726048Straktiltak3 3992 0004 500847 
3726049Biler vann30816100 
3736001Spylebil0003 571 
3736011Byomforming4 3945 00001 769 
3736028Kloakkrammeplan4 2593 0003 0001 672 
3736029Separering11 25811 00011 00016 035 
3736030Fornyelse og renovering43 41733 00033 00021 131 
3736048Strakstiltak2 9872 5000573 
3736082Nedbørsmålere6330030080 
3765003Løkker, baner, skatebaner og nærmiljøanlegg9921 0006 100676 
3765014Rehabilitering idrettsanlegg3 3223 0886 0001 913 
3765021Rehabilitering parkanlegg508506700605 
3765023Prosjekt friområde12 3909 97010 00015 551 
3765032Kunst i offentlige rom (lekeplasser)001 0000 
3766010Sykkel002 5000 
3766013Nye veianlegg002 1000 
3766014Trafikksikkerhet65265415 3002 472 
3766015Gatelys5 2284 80010 0007 314 
3766017Miljø og gatetun003 5000 
3766019Asfaltering4 9855 0005 0004 997 
3766020Utstyr park og vei000419 
3766021Tellere i friområder000431 
3766052Rehabilitering001 5000 
3766062Sentrum006 0000 
3766910Utearealer skoler008 0000 
3788003Kjøp av tomt til kommunale utb.behov - Storhaug øst2540 00040 0000 
3806001El-biler utbygging15916200 
3826001Ryfast vannverket5 0005 0005 0000 
3836001Ryfast/pumpest. avløpsverket5 0005 0005 0000 
3844001Energitiltak kommunale bygg22 40526 90019 0009 068 
3844002Varmesentral olav kyrresgate 1910 03013 00013 0001 548 
3844003Olav kyrresgate 19 og stavanger svømmehall rehabilitering11 9559 00050 0002 295 
3844004Kongsgata 47/49, rehabilitering82210 00010 0000 
3844005Olav kyrresgate 23, taktekking6 5656 0005 0000 
3844007Madlamark skole, nybygg6092 0005 0000 
3844011Jåtten skole nybygg 14 rom1 6983 0003 0000 
3844013Tastaveden skole rehabilitering6372 0002 0000 
3844015Hundvåg skole - rehabilitering1 1363 0003 0000 
3844016Gautesete skole - reform 2006 -rehabil5151 0002 0000 
3844018Ytre tasta barnehage avd. Eskeland002 0000 
3844021Selveide boliger i bofellesskap1155002 00036 
3844023Dagtilbud psykisk utviklingshemmede001 5000 
3844024Hetlandshallen dobbelhall1 17110 00010 0000 
3844026Stavanger svømmehall, rehabilitering005 0000 
3844027Krematoriet, skifte tak2 8032 6000125 
3844028Bekkefaret kirke, rehabilitering7772 0002 0000 
3844029Rehabilitering, vålandstårnet1 3591 3003 0005 400 
3844031Fredrikke quamsvei, utbedring8233 0005 0000 
3844033El-biler stavanger eiendom47647600 
3844034Krisesenter for menn371 70002 257 
3844035Nylund skole, utbygging311 50048 0000 
3844036Lunde skole innvendig ombygging1 8871 0007 0000 
3844038Lassahagen rehabilitering / ombygging2982 0006 0000 
3844040Oppgradering av signalanlegg i sykehjem2 2172 0002 0000 
3844041Lås på medisinrom/vaktrom9971 0001 0000 
3844044Energitiltak i kommunale bygg3 1457 4007 4000 
3844048Strømmålere utskifting02 0002 0000 
3844049Tasta barnehage1631001 0000 
3844050Tastavarden bhg.10405 0000 
3844051Ytre tasta barnehage, avd. Vardenes8 09310 0005 0000 
3844052Boligtilbud demente05001 0000 
3844053Boliger for eldre, selges til beboere005 0000 
3844054Søra bråde dobbelhall005 0000 
3844055Cricketbane tilrettelegging, interkomm301 0000 
3844056Friluftspavliong, Gausel001 0000 
3844057Kannik skole, utvidelse1 3633 0003 0000 
3844058Rehabilitering, tiltakspakke fra staten18 22918 23000 
3844059Sunde og Kvernevik bydelshus60260000 
3844064Vålandstårnets venner1623 00000 
3846001El-biler renovasjon og miljø15916100 
3865003Løkker, baner, skate, byggeprosjekt2 1271 210053 
3865014Rehabilitering idrettsanlegg, byggeprosjekt4 9314 50001 971 
3865026Treningspark på emmaus2 6141200194 
3866001Utskifting av gatelysarmatur som inneholder kvikksølv4 91010 00010 0000 
3866002Nytt garderobeanlegg Midjord20 30221 50021 500206 
3866003Konserthuset2600211 
3866004Turvei Hundvåg-ryfast97100379 
3866005Hillevåg torg00014 
3866006Tivolifjellet321 50004 
3866007Kunstgressbaner, rehabilitering7 0628 0004 0000 
3866008Økt opparbeidelse av friområder1 2062 0004 0000 
3866009Ekstra rehab utearealer skoler30430000 
3866010Ekstra rehab utearealer bhg1 3741 40000 
3866011Hillevåg torg5035 00000 
3866012Kvernevik ring3 58312 00000 
3866013Nye veianlegg, byggeprosjekter2 1834000121 
3866014Trafikksikkerhet, byggeprosjekt2 2502 50000 
3866015Gatelys byggeprosjekt9752 00000 
3866017Miljø og gatetun, byggeprosjekt2 4132 30001 971 
3866018Rehab sykkelruter10 422002 377 
3866020Opprustning av historiske hager3933 00000 
3866021Lekeplass på Våland1 0261 00000 
3866022Opprustning av skolevei40050000 
3866023Opprustning av området rundt vålandstårnet2783 00000 
3866052Rehabilitering vei, byggeprosjekt1 7501 30002 196 
3866062Sentrum, byggeprosjekt60500827 
3866910Utearealer skoler, byggeprosjekt8 7298 00002 058 
3876001El-biler plan & anlegg016100 
3882001Brannstasjon26001 075 
3882006Konjunkturrabatt0-3 950-67 2450 
3888005Rehabilitering sak 217/15 i bystyre0026 0000 
3888006Prosjekt utfylling-bruk av rogfast-/ryfastmasse503 5005 0000 
3896001El-biler idrett15916100 
3915763Sanering avløp8000 
39137109Husabøryggen 2013000530 
39137150Holmeegenes,poa 2013000173 
39138218Diverse forprosjekter utbygging3 73200156 
301244862Teknisk utstyr driftssentral71001 392 
301244875Sølvberget kf, diverse investeringer-130095 
301344713Sølvberget, nytt nødlysanlegg00014 
301344714Hinna skole, reparasjon av tak60000-442 
301426029Desinfeksjoner etc.00016 
301426030Service / kartlag00016 
301495014Rehabilitering idrettsanlegg000200 
391244000Kjøp boliger vanskeligst2 57617 00031 7001 309 
391244868Lokalmedisinsk senter002 0000 
391244874Holmeegenes rehab1 18540003 211 
391244877Nødstrøm-aggregat-sykehjem832 00002 325 
391244883Eiganes skole - planlegging123 356130 80063 10077 509 
391265003Løkker, baner, skate og nærmiljø, byggep78001 384 
391266010Sykkel, byggeprosjekt73650000 
391266013Nye veianlegg, byggeprosjekt1121 700075 
391266014Trafikksikkerhet, byggeprosjekt221006 723 
391266017Miljø og gatetun, byggeprosjekt923002 
391266091Kulvert over motorveien82 07330 000108 30022 000 
391266910Utearealer skoler, byggeprosjekt37001 679 
391276320Kloakkrammeplan 201200015 
391276340Sanering avløp poa 2012150011 
391344872Prestebolig Hafrsfjord menighet0003 549 
391344885Stokkatunet barnehage1 958900038 365 
391344886Roaldsøy barnehage 3 avd.000449 
391344887Tjensvoll gravlund, urnefelter og kist16004 840 
391344888Nytt krisesenter000650 
391344896Kortlesere sykehjem000-434 
391344897Musikkskolen bjergsted, ombygging00080 
391365003Løkker, baner, skate og nærmiljø, byggep9 6422 05002 363 
391365014Rehabilitering idrettsanlegg, byggepro2200184 
391365032Kunst i offentlig rom (lekeplasser), by4201 000019 
391366010Sykkel, byggeprosjekt2 2557000308 
391366013Nye veianlegg, byggeprosjekt87080001 042 
391366015Gatelys, byggeprosjekt2 25700837 
391366018Sykkelstrategi-15618 80022 2004 560 
391366019Flaskehalsutbedring0024 0000 
391366020Gang-/sykkelsti Austre Åmøy005 0000 
391366062Sentrum, byggeprosjekt2 2392 5000921 
391366910Utearealer skoler, byggeprosjekt0001 253 
391382170Atlanteren000131 
391444800Storhaug skole sfo bygg9621 00008 815 
391444802Fransk barnehage v/ eiganes skole4 3684 900025 138 
391444803Bjørn Farmannsgate 25 bofellsskap puh5 16723 80023 8002 565 
391444804Kalhammeren avlastningsbolig -utbedring000418 
391444805Hetlandshallen utvendig tak8 3579 20003 648 
391444808Vålandsbassengene7 7967 2004 000-51 
391444811Sjøfartsmuseet, nytt tak000488 
391444812Teinå skole, innvendig ombygging0001 015 
391444813Tastarustå skole innvendig000814 
391444814Storhaug bydel ny barneskole000155 
391444817Domkirken restaurering0001 059 
391444819Nye gamlingen62 47465 00065 00016 079 
391444820Dansesaler musikkskole00013 173 
391444821Domkirken 202511 52215 00020 0001 868 
391465003Friområder2 1001 5500383 
391465014Disposisjonsplaner266000 
391465024Omlegging skolegårder96004 641 
391465025Tasta skatepark19 56523 30018 0002 173 
391465026Levekårsløft Storhaug4543 60503 058 
391465027Tasta skatepark del 25193 00000 
391466014Diverse veier5 99033 00003 047 
391466015Diverse7 4873 20001 373 
391466017Kannik etappe 31 6451 60004 510 
391466018Consul Sigvald Bergensensvei4 106004 485 
391466052Hundvåg ring7500249 
391482090Jåttåvågen områdeutvikling (ferdig 2016)26 25026 20017 400121 875 
Kultur og byutvikling      
4747Jåtten øst bhg878002 
4791Ishallen barnehage00014 
5017Kunstinnkjøp000138 
7081Kunstnerisk utsmykking1 737002 214 
3770001Utstyr geodata000521 
3811001Digitalisering av eiendomsarkiv kb2 5922 59100 
3870001El-biler stab kb31731800 
Felles inntekter og utgifter      
9990Generell finansiering1 355001 726 
9992Mva - justeringsrett/plikt352000 
378001Digitalisering av kart for gravlund6006006000 
378002Maskiner iua (kjøp av traktor)0001 059 
378003Ikt-midler folkevalgte2351880324 
4800001Tastarustå bydelspark trinn 1 og kvart0009 643 
4800002Hinna park, infrastruktur-3550068 178 
4800003Tou næringspark, infrastuktur00013 421 
4800004Jm norge as-54008 321 
       
Sum investeringer i anleggsmidler 1 161 8431 285 3171 258 5551 148 483 
Tabell 10.6 Regnskapsskjema 2B Investering
Last ned tabelldata (Excel)